Personel İş Takip Analizi Yazılımı

İş Takip , çalışanların gün içerisinde planladıkları ve yaptıkları işler, yaptıkları telefon görüşmelerini takip etmektir.
İş Analiz , iş takibi sonucunda çıkan sonuşların raporlanması ve değerlendirilmesi ile elde edilen sonuçtur.
Tasarladığımız yazılım için bazen İş Takip bazen de İş Analizi ifadelerini kullandık. Bunun sebebi bu iki ifadeniz yapılan işin değerlendirilmesi açısından Başlangıç ve Sonuçu ifade etmeleri.

İş analiz yöntemlerinden Günlük Tutma’yı esas almıştır. Burda çalışan günlük çalışmalarını programa girer. Bu yöntem her işi detaylı olarak takip etmemize olanak sağlar. İşveren, her çalışanın yaptığı işi ve performansını net olarak ölçme şansına sahiptir. Müşterilere verilecek raporlarda, yapılan işin ne olduğu ve niteliği ile ilgili ayrıntılı döküme sahip olunur. Çalışanların performansını maksimum seviyeye çıkarır. Programımız Web tabanlı bir uygulamadır. İhtiyaç halinde internet ortamına taşınabilir.

İş Analiz Bölümleri

Hedef Çalışan Segmenti :

 

Kişiler Açısından İş Analizi 
Sorunlar, verilen hizmet bazında 3 ana bölümde incelenir. İşin yapılmasını planlayan işveren. İşin yapılmasından sorumlu kişi olan iş yükümlüsü. Verilen hizmetten fayda sağlayacak olan müşteri.